▷ Dünya Bankası’nın İşlevleri [ 2020 ]

O Dünya Bankası (WB) Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı ve uzmanlaşmış bir kurumdur. Washington, Amerika Birleşik Devletleri merkezli ve 1944’te kuruldu.

Temel amacı, düşük faizli krediler ve ayrıca banka düzeyinde faizsiz krediler vererek yoksulluğun azaltılması ve gelişmekte olan ülkelere büyük ekonomik destek sağlamaktır. Bankanın üyeliğine ait 185 ülke var. Farklı ülkelerde yaklaşık 100 ofisi vardır.

Ana hedefi Dünya Bankası Yoksulluğu azaltıyor ve düşük veya orta gelirli ülkelerde yaşayan insanların yaşam standartlarını önemli ölçüde iyileştiriyor. Uluslararası Kalkınma Derneği (IDA) ve Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (IBRD) Dünya Bankası’nın bir parçasıdır.Dünya Bankası bünyesinde bir yöneticiler kurulu, bir yürütme kurulu, başkan, bir Danışma Konseyi ve ortaklar.

Uluslararası ortak kuruluşların parçası olan Dünya Bankası Uluslararası Para Fonu, çok taraflı kalkınma bankaları, vakıflar, iki taraflı kalkınma ajansları, Avrupa Birliği, Parlamenterler, Dünya Bankası Enstitüsü Derneği, Dünya Bankası Enstitüsü, Dünya Ticaret Örgütü vardır.

Dünya Bankası’na bağlı kuruluşlar arasında, Yoksullara Yardım Etmek için Danışma Grubu, Küresel Çevre Fonu, finans sektörünün reformu ve güçlendirilmesi için Girişim ve diğerlerinin yanı sıra Uluslararası Tarımsal Araştırma Danışma Grubu bulunmaktadır.

Dünya Bankasının İşlevleri


Devletlerden kotalar alın

Dünya Bankası, geçmişte bankanın sunduğu kredilerin farklı faizlerinin ödenmesi ve borsada ortaya çıkan spekülasyonlar ile organizasyona katılabilmek için Devletlerin katkı sağladığı kotalar ile desteklenmekte ve sürdürülmektedir. .

Çevreyi Koru

Dünya Bankası, çevrenin ve ayrıca doğal kaynakların yönetiminin ekonomik büyüme ve bireylerin refahı için belirleyici olduğunu kabul etmektedir. Bu kaynaklar iyi yönetildiğinde ve toprak, fauna, deniz, nehirler, hava üretilir, büyümenin temelleri atılır.

Eğitim ve sağlığa yatırım yapın

Dünya Bankası, eğitimi refahı artırmada ve yoksulluğu sona erdirmede ana faktörlerden biri olarak kabul etti. Dünya çapında 57 milyon çocuğun henüz okul sistemine girmediğini kabul ediyor.

Dünya Bankası’nın sağlık raporu, çoğunlukla Kuzey ülkelerini destekliyor ve kıtaların güney bölgelerinde yaşayan yoksulları dışarıda bırakıyor. Yoksul nüfus için uygun maliyetli sağlık hizmetlerinin sağlanmasıyla, yoksulluğun azaltılmasını sağlayacak çok etkili ve hatta sosyal olarak kabul edilebilir bir yöntem olacaktır.

Özel sektöre gelişimi ve desteği teşvik edin

Dünya Bankası desteği ile firmaların makinelerinin kalitesi, israfı azaltmanın ve nihai bertarafının iyileştirilmesinin mümkün olduğu yeni tekniklerin kullanılmasıyla iyileştirilmekte, ürün kalitesinin güçlendirilmesiyle dayanıklılığı artırılmakta ve tasarımların optimizasyonu.

Kaliteli hizmet sunmak

Dünya Bankası, bölge hükümetlerinin kapasitesini güçlendirmeyi başardığı kaliteli hizmetler üretir.

Ekonomik olarak istikrarlı bir ortam yaratma rehberi

Dünya çapında, ekonomik kriz ve son zamanlarda yaşanan bazı olaylar, kalkınma meselesi tartışılırken istihdam konusunu merkeze koyuyor.

Gençlik segmentinde, Dünya Bankası, bankanın uzmanları tarafından bir meydan okuma olarak görülen, yaklaşık 620 milyon gencin ne eğitim ne de çalışmadığı, gençler üzerine bir araştırma gerçekleştirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.