▷ İsimlendirme türleri [ 2020 ]

Kelime isimlendirme Latince’den gelir ve nesnelerin veya kişilerin adlarının bir listesini ifade eder. Biyoloji veya kimya alanında, takson adlarının düzenlenebileceği taksonomi alt disiplinini ifade eder.

Belli bir bilgi alanını oluşturan bir dizi kavram olarak sunulur. Kullanımı ile belirli bir bilginin sistematik hale getirilmesi sağlanır ve aynı zamanda mantıksal düzeninin kurulmasına izin verilir.

İsimlendirme türleri


Kimyasal isimlendirme

Belirli maddelere benzersiz adların verildiği uluslararası düzeyde önceden belirlenmiş bir dizi kuraldır. Kimyasal isimlendirme yoluyla bir maddenin benzersiz bir adı olacaktır.

Kombine isimlendirme

AB gümrük sistemine ait malların kodlarını ifade eder –Avrupa Birliği-. 1987 yılında kullanılmaya başlandı.

Sovyet isimlendirme

Olarak da bilinir isimlendirme. Bununla, UUSS’nin seçkinlerini isimlendirmek mümkündür –Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği– devlet bürokrasisinin kontrolündeydi. Bu, işlevlerinden gelen ayrıcalıklardan yararlanmaya gelen en önemli idari pozisyonları işgal ediyordu.

Kimyasal isimlendirme türleri


Klasik isimlendirme

Olarak da bilinir geleneksel isimlendirme. Belirli bir bileşiği tanımlamayı başaran, her zaman onu oluşturan kimyasal işlevi dikkate alan 2 kelimenin birleştirilmesiyle elde edilen isimdir. Bu tip isimlendirmede, maddeyi veya bileşiği oluşturan elementlerin değerliğini belirlemek için genellikle hipo ve per ön ekleri kullanılır ve son ekler ve ico kullanılır. Örnek: nikel oksit, hipo sülfürik asit, auröz oksit.

Bu genellikle ticari ve endüstriyel kimyasal dilde en çok kullanılanıdır. Yerleştirilecek önek ve sonek, doğrudan bileşiğin sahip olduğu değer numarasına bağlı olacaktır, örneğin:

  • Öğenin bir değeri varsa, öğenin adı ve ardından hece yerleştirilir nın-ninveya sadece isim son ek ile biter ico. Örnek: potasyum oksit / potasyum oksit.
  • İki farklı değeri varsa, son ekler kullanılır çok e ico.
  • Üç farklı değeriniz varsa, ön ekler ve son ekler kullanılır hipo-kemik, çok, ben. Örnek: hipofosfor oksit / fosforik oksit.
  • Dört farklı değeri varsa, ön ekler ve son ekler kullanılır; hipo – ayı, çok, ico, için – ico.

Stok isimlendirme

Bu tip isimlendirmede, parantez içindeki Roma rakamı, maddenin veya kimyasal bileşiğin parçası olan elementin oksidasyon durumunu veya değerini temsil eden element veya maddenin adından sonra yazılır.

Bileşik sadece tek bir değerlik veya oksidasyon durumuna sahip olduğunda, isim yazılmaz. Bu değer, bir atomun kimyasal bir bağ sırasında devreye soktuğu elektron sayısını gösteren şeydir. Bu isimlendirme şu şekilde oluşturulur: genel adı + belirli bir elemanın adı + yükseltgenme durumu. Örnek: demir (II) oksit, krom (VI) oksit.

Stokiyometrik İsimlendirme

Aynı zamanda atomik isimlendirme, geleneksel isimlendirme veya sistematik isimlendirme veya IUOAC olarak da bilinir. Bu, bir maddeyi oluşturan elementlerin oranlarını ve doğasını temsil eder. İlk durumda stokiyometriyi ve ikinci durumda ilgili türlerin doğasını gösteren bir son ekler ve ön ekler sistemine dayalı olarak oluşturulur.

Bu, elementlerin, hidrojen ve oksijenin atomlarının sayısını temsil eden ön ek ile başlar ve daha sonra madde veya bileşik tipinin adı ve genellikle metal olmayan elementin adı ile devam eder. İki elementin birden fazla atoma sahip olması durumunda sayısal önekler kullanılır.

Bu tip isimlendirmeye sahip bir bileşiği isimlendirebilmek için aşağıdaki gibi yapılır: önek -generik ad – önek -özel ad. Örnek: bor triklorür, tetrafosfor dekaoksit.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.